Hopp til hovedinnhold

Om ressursen

Kategori: Digitalt, Årshjul: August - Juli
Fag: Samfunnsfag

Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter, og gjelder for alle FNs medlemsland.

Da FN ble opprettet i 1945 ble menneskerettigheter en av hovedoppgavene til organisasjonen. Grusomhetene fra andre verdenskrig, skapte enighet om at internasjonale menneskerettigheter er viktige. Verdenserklæringen er laget for å sikre at alle mennesker, uansett bakgrunn, har grunnleggende rettigheter og verdighet. Den slår fast at alle er født frie og med samme verdi og rettigheter. Artiklene fastsetter blant annet retten til liv, frihet, rettferdig rettsprosess, ytringsfrihet, og retten til utdanning. Målet med erklæringen er å sørge for at alle mennesker behandles rettferdig og med verdighet, og den oppfordrer nasjoner til å respektere og fremme disse rettighetene både nasjonalt og internasjonalt.