Hopp til hovedinnhold

Ressursen

Kategori: Digitalt, Årshjul: August - Juli
Fag: Samfunnsfag

Ressursen FNs menneskerettighetsdag, 10 desember er aktuell for 5. - 10.trinn og videregående skole. Ressursen retter oppmerksomhet mot hva som er gjort for å sikre menneskers rettigheter og hvilke utfordringer som gjenstår, samt hvor viktige disse rettighetene er for fremtiden.

Her kan du lære om FN, og hvorfor FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble skrevet. Du får kjennskap til barnekonvensjonen, og konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Kamp om rettigheter viser filmklipp fra ulike hendelser der folk kjemper for sine rettigheter. Apartheid, og Nelson Mandela er egne tema.