Hopp til hovedinnhold

Om ressursen

Kategori: Digitalt, Årshjul: August - Juli
Fag: Samfunnsfag

UNICEF har gitt oss tillatelse til å utgi en tegnspråklig versjon av barnekonvensjonen, i samme utforming som deres tosidige plakat «Barnerettighetene». Vi har også rettigheter til å gjøre plakaten tilgjengelig via vår ressurs Barnets rettigheter. På nettsiden til Unicef kan du laste ned en brosjyre med tips om måter å bruke plakaten på, og aktiviteter knyttet til Barnerettighetene. https://webshop.unicef.no/undervisning/?p=750116