Hopp til hovedinnhold
NETTRESSURS

Trist og redd, glad og modig

«Trist og redd, glad og modig» inneholder informasjon om depresjon, angst, psykose, personlighetsforstyrrelser og bruk av tolk i terapi.

Gå til nettsted

Om ressursen

Kategori: Digitalt

Livet er ikke alltid så lett. Mange mennesker har psykiske vansker i kortere eller lengre perioder i løpet av livet. Døve får de samme psykiske vanskene som hørende. Informasjon kan gjøre det lettere å leve med vanskene og det kan bli lettere å be om hjelp. Ressursen ble utgitt i 2006.