Hopp til hovedinnhold

Om ressursen

Kategori: Digitalt
Fag: Tegnspråk, Norsk

I TegnTips til barnehager kan du lese om noen barnehagers erfaringer. Hvordan de kom i gang med å bruke tegn, og hvilke læringsverktøy som var nyttige. Det er også tips til ulike tegnspråklige aktiviteter, og hvordan dere kan gjøre tegn lett tilgjengelig i barnehagen.

Både rammeplanen for barnehagen og veilederen “Språk i barnehagen - Mye mer enn bare prat” vektlegger kommunikasjon og språk. Tilnærmingen til språktilegnelse er at barn lærer språk best gjennom å være språklig aktive, og at barnehagen fremmer god språkutvikling gjennom de vanlige aktivitetene i barnehagen. TegnTips til barnehager egner seg som del av det faglige grunnlaget for arbeidet med språkstimulering da de ulike tips og råd er relatert til hverdagen i barnehagen.