Hopp til hovedinnhold

Om ressursen

Kategori: Digitalt
Fag: Tegnspråk

Innhold:

 • Tegnspråkets historie
 • Tidlige beskrivelser av døve
 • Holdninger til døve
 • Undervisning av døve
 • Ulike undervisningsmetoder
 • Tegnspråkets utvikling på 1900- tallet
 • Krav om tegnspråk som eget fag i døveskolen
 • De første tegnspråkkursene
 • Tegnspråkutvalgets arbeid
 • Tegnspråk blir eget fag i skolen
 • Tegnendringer
 • Tegnvariasjoner