Hopp til hovedinnhold
NETTRESSURS

Lære å lytte

Lære å lytte er en digital barnebok som er ment å motivere og inspirere hørselshemmede barn til å øve opp evnen til å lytte. Med modulen Lings lyder kan barns hørselsfunksjon testes.

Gå til nettsted

Om ressursen

Kategori: Digitalt

I programmet er det 39 moduler, som har hvert sitt lyduttrykk. Det er bilder, animasjoner og sang som gir mening og innhold til lyduttrykkene. Sangtekstene med illustrasjoner kan skrives ut. Et hørselstap kan innvirke på barnets muligheter til å tilegne seg og forstå talespråk og derfor er riktig tilpasset og daglig bruk av høreapparater og cochleaimplantat første bud med tanke på å tilegne seg talespråk. Dette kan du sjekke ved å bruke modulen Lings lyder. Lings lyder er til hjelp for å teste barns hørselsfunksjon og for å sjekke om de hører de språklyder som er nødvendige for å kunne utvikle talespråk. Lings test er laget for å kunne gi en rask og lett sjekk av barnets muligheter til å oppfatte alle lydene i området hvor tale ligger.