Hopp til hovedinnhold
NETTRESSURS

Jobbe i Norge

Om ressursen

Kategori: Digitalt

Det er mye man må forholde seg til av lover, regler og normer i det norske arbeidslivet. Døve har de samme rettighetene og pliktene som andre i arbeidslivet, men de har i tillegg rett på bruk av tolk. I Jobbe i Norge er rett til tolk et eget tema hvor det bl.a. vises eksempler på bruk av tolk. De andre temaene i ressursen er; arbeidsavtale, arbeidstid og sykdom.