Hopp til hovedinnhold

Om ressursen

Kategori: Digitalt, Elevkanalen tegnspråk
Fag: Samfunnsfag

Denne ressursen er hentet fra elevkanalen.no
Statped samarbeider med Elevkanalen. Sendingene på tegnspråk er et resultat av dette samarbeidet.

...

FN anbefaler alle stater å ha en nasjonal institusjon for menneskerettigheter som fremmer og beskytter menneskerettighetene nasjonalt. I Norge har Stortinget gitt denne oppgaven til Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). NIM er et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er underlagt Stortinget.

NIM jobber med et bredt spekter av menneskerettigheter, fra ytringsfrihet og personvern til rettigheter for sårbare grupper som asylsøkere, urfolk, barn og eldre. Oppgaven er ikke å behandle enkeltsaker, men å bidra med fagkunnskap og gi råd og veiledning, slik at statens myndigheter kan ivareta sitt menneskerettslige ansvar best mulig.