Hopp til hovedinnhold

Hjelp til navigering i videoinnbygg med kapittel

Du kan hoppe direkte til ulike kapitte i video.

Trykk knappen for kapittel.

Da får man se en liste over kapittel. Listen kan scrolles, og man kan klikke seg direkte til ønsket tema.