Hopp til hovedinnhold

Om ressursen

Kategori: Digitalt
Fag: Tegnspråk, Norsk

Guttestreker er historier som handler om et nært samhold og en felles identitet.
Læremidlet består av tekstene og oppgaver i avlesning av norsk tegnspråk tilknyttet hver historie. Å kunne avlese omfatter både å kunne finne informasjon i ulike tekster, å lære fag og å oppleve og oppfatte resonnementer og framstillinger i et bredt spekter av tekstformer. På grunn av oppgavenes målsetting om å trene elevene i denne grunnleggende ferdigheten er videoene i oppgavene uten lyd. Video med norsk tale og tekst finner man ved å klikke i kartmenyen på forsida. Oppgavene er lett tilgjengelig via fanen oppgaver. Oppgavene har en oppsummeringsfunksjon hvor alle resultatene i arbeidet samles i en PDF, og denne kan enkelt lagres på elevenes egen PC og/eller leveres inn til lærer. Formidling av døvemiljøet kultur og historie er en viktig del av denne ressursen. Det samme er fortellingenes uttrykk for identitet knyttet til norsk tegnspråk og døvemiljøet.