Hopp til hovedinnhold
NETTRESSURS

#døv

#døv - om fordommer, språket og livet Originalfortellinger på tegnspråk der døve i ulike aldre forteller om hendelser de selv har opplevd. Fortellingene gjenspeiler litt av hvordan døve har levd og lever sine liv. Tema som berøres er blant annet barndomsminner, uvitenhet og fordommer, språklige barrierer og tanker om identitet.

Gå til nettsted

Om ressursen

Kategori: Digitalt
Fag: Tegnspråk

Nettstedet #døv inneholder i alt 19 historier basert på selvopplevde hendelser.
Nasjonalbiblioteket har finansiert denne samlingen av originalfortellinger på tegnspråk. Fortellinger på tegnspråk som er fortalt av døve selv, anses som et viktig bidrag for å å styrke hørselshemmede barn og ungdom sin identitetsdannelse. De er også med på å styrke det språklige og kulturelle fellesskapet mange hørselshemmede er en del av.

Alle historiene er også med norsk tale og undertekst, godt egnet til opplysning og ettertanke for oss alle.